Zakończenie akcji bezpłatnego chipowania

Informujemy, iż zakończyliśmy akcję bezpłatnego chipowania psów i kotów finansowaną przez Urząd Miejski Wrocławia z powodu wyczerpania puli zakontraktowanych chipów. Lista lecznic znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego: https://www.wroclaw.pl/portal/bezplatne-znakowanie-psow-i-kotow-2019-lista-lecznic-wroclaw

Dodaj komentarz

Podróże do krajów Unii Europejskiej

Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu, spełniającego określone wymagania. Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r. Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem.
Jednakże, Komisja Europejska wyjaśnia, iż zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

Zwierzęta muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Więcej informacji

Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii, Finlandii, Malty, Irlandii u psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Powyższe informacje opracowano wg stanu na lipiec 2012 r. Informacje aktualne oraz informacje dotyczące poszczególnych krajów UE znajdują się na portalu Głównego Inspektoratu Weterynarii – http://www.wetgiw.gov.pl/.

Podróże do innych krajów

W przypadku potrzeby wyjazdu do innego kraju świata prosimy o wizytę w gabinecie lub kontakt telefoniczny/mailowy.